Geen rotsen meer op de weg: een nieuwe kustweg in de Indische Oceaan

Een veiligere verbinding tussen de belangrijkste steden van Réunion

Op Réunion, een Frans eiland in de Indische Oceaan, wordt een nieuwe kustweg gebouwd, een indrukwekkend project. Als technisch directeur Stéphane Magné ons over de bestaande weg vertelt, klinkt er door hoe urgent dit project is: “De weg loopt pal langs een klif en langs de oude stukken vallen er steeds rotsblokken naar beneden.”

“De belangrijkste reden om deze nieuwe weg aan te leggen is om het reizen tussen La Possession, de economische hoofdstad, en Saint-Denis, de administratieve hoofdstad, veiliger te maken,” aldus Magné, die voor Colas GTOI (Grands Travaux de l’Océan Indien) werkt, een van de bij dit project betrokken bedrijven.

Assistent projectmanager François Verriaux, die voor SBTPC werkt, gaat hier verder op in: “Bij elke storm sloegen de golven over de weg heen en daardoor was deze vaak afgesloten. Het gebied heeft een nieuwe weg hard nodig, hoog genoeg zodat hij niet kan overstromen, en ver genoeg van de kliffen vandaan.”

Met de nieuwe kustweg kan het eiland serieuze problemen voorkomen, legt Stéphane Magné uit: “In 2006 hadden we een grote aardverschuiving, waardoor de weg verdween en de plaatselijke economie in grote problemen kwam.”

En dus is het tijd om tot actie over te gaan. “De weg wordt boven de zee aangelegd, op 50 tot 200 meter van de kliffen vandaan,” aldus Verriaux. “Hij is 12 kilometer lang. We bouwen dijken die zo'n 6 kilometer lang zijn. Verder bestaat hij uit een viaduct van 5,5 km en nog een klein viaduct in de buurt van La Grande Chaloupe dat de twee dijken verbindt.

Een uitdaging van 19 miljoen ton

We spraken Verriaux op de sectie dijken in het kantoor voor de nieuwe kustweg. “Het project wordt hiervandaan door de supportmedewerkers ondersteund. De coördinatie van alle teams gebeurt hier. De bouwteams en de teams die alle benodigde materialen opgraven. Andere mensen bieden ondersteuning voor de topografie, omdat alle machines van GPS-systemen voorzien zijn en alle bouwwerkzaamheden op basis van GPS-coördinaten gevolgd worden.”

We spraken Magné op de dijk D3 in de buurt van La Grande Chaloupe. “We zijn nu ongeveer halverwege La Possession en Saint-Denis. We zijn zo'n zes maanden geleden met de bouw van deze dijk begonnen. Op het moment zijn we alles klaar aan het maken voor het stormseizoen.”

“Het belangrijkste aspect van het project is de planning, omdat die nogal krap is,” vervolgt hij. “We willen alles zo goed en zo snel mogelijk bouwen. We zijn in 2014 begonnen en we streven ernaar ons deel van het project in 2019 af te hebben.”

In deze korte tijdspanne moest 19 miljoen ton materiaal aangesleept worden om de dijken te bouwen. Dit moest op het eiland zelf gebeuren. Magné en Verriaux zijn het erover eens dat dit een van de grootste uitdagingen is, maar dat ze op schema liggen. “Het eiland is 2500 vierkante kilometer groot en deze materialen zijn niet eenvoudig te vinden,” aldus Verriaux

“En daar komt nog bij,” aldus Verriaux, “dat Réunion een uniek milieu heeft, met zeezoogdieren en zeldzame vogelsoorten die moeten worden beschermd, en dan is er ook nog de Indische Oceaan met al zijn prachtige koraalriffen.” Met andere woorden: voorzichtigheid is het devies. “Het is een hele uitdaging de betonblokken te plaatsen die de dijk tegen de zee moeten beschermen. We moesten weten waar we ze neer moesten leggen. We weten dat het water in de Indische Oceaan niet altijd even helder is, en daarom moesten we onder water de juiste positie opzoeken.”

Nauwkeurige plaatsbepaling in troebel water

“Al onze machines zijn met GPS-apparaten van Topcon uitgerust. Zo konden we allerlei uitdagingen de baas,” aldus Verriaux. “Het voordeel van deze apparaten is dat je alle materialen nauwkeurig op de juiste plekken kunt plaatsen. En hiermee wordt ook het probleem met de duikers opgelost. Met de Topcon apparatuur konden we productietijd uitsparen en met kleinere onderwaterteams werken, die erg duur zijn en een veiligheidsrisico vormen. Deze blokken kunnen wel 32 ton wegen... We wilden dat al het werk onder water veilig werd uitgevoerd.”

“Eenmaal onder water zien we niets, maar dankzij de Topcon appratuur kunnen we toch veilig werken,” bevestigt Magné. “Het plaatsen van onze apparatuur op basis van georeferenties is erg handig, vooral op de graafmachines met lange arm. We gebruiken het GPS-systeem ook voor onze vakwerkkranen, vooral de 300-tons kranen, om de betonblokken, die de dijk moeten beschermen, langs de dijk te plaatsen.”

“Het hele bouwproces heeft er voordeel van,” concludeert hij. “We gebruiken het GPS-systeem dag-in-dag-uit en zonder zou het hele proces stil komen te staan.”

Onder de machines met GPS-besturing vinden we twee grote graafmachines van het Nederlandse bedrijf Snijder. Operator John Hock: “De machinebesturing geeft ons de locatie van de bak, de hoogte en het ontwerp. Dit GPS-systeem biedt ons alles informatie die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Zonder dit systeem zou het erg lastig zijn.”

“Het is bovendien een bijzonder indrukwekkende bouwlocatie. Het is voor het eerst dat ik een weg in de zee heb helpen bouwen. Daar ben ik best trots op.”

En dat mag hij ook zijn, net als de rest van het team. De bedrijven werken efficiënt naar 2019 toe om Réunion een snellere en veiligere verbinding te geven. Geen rotsen meer die je moet ontwijken!

Meer verhalen